Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Postępowanie cywilne - prawo stacjonarne

Literatura obowiązkowa:

J. Jodłowski Jerzy, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Wolters Kluwer Polska, 2016

Literatura uzupełniająca:

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2015

 

 


Postępowanie cywilne - prawo niestacjonarne

 

Literatura obowiązkowa:

J. Jodłowski Jerzy, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Wolters Kluwer Polska, 2016

Literatura uzupełniająca:

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2015

 

 


Dochodzenie i egzekucja roszczeń w sprawach gospodarczych oraz postępowanie cywilne - przedsiębiorczość

 

Warunki zaliczenia:

Kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) obejmujące zagadnienia omawiane na ćwiczeniach oraz zlecone studentom do opracowania w ramach pracy własnej.

 

Literatura obowiązkowa:

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2015.

 

 


Dokumenty do pobrania