Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Katedra od lat prowadzi badania w następujących kierunkach:

  1. postępowanie procesowe,
  2. postępowanie nieprocesowe,
  3. postępowanie egzekucyjne,
  4. międzynarodowe postępowanie cywilne
  5. postępowanie upadłościowe i układowe.

Pracownicy naukowi Katedry wiele uwagi poświęcają postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjnemu. Prowadzone są także badania nad rolą notariatu w procesie utrwalania praworządności oraz w polubownym załatwianiu sporów.