Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

KONFERENCJA


„Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia”

oraz

II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

25-26 maja 2017 r. Katowice, Wydział Prawa i Administracji UŚ


 

Katedra Postępowania Cywilnego, Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" połączoną z II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 

 

Zgłoszenia

Szanowni Państwo, z uwagi na liczne prośby przedłużamy termin zgłoszeń na konferencję do 20 maja br.


        ZGŁOSZENIA   

Konferencja "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" (26 maja 2017 r.)

Termin zgłoszeń do 20 maja 2017 r. 

Zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres wpia.katedrakpc@gmail.com albo faxem na numer 32 359 20 61

 

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy

 

II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych (25 maja 2017 r.)

Prezentację wystąpień i dyskusję proponujemy w obrębie problematyki obejmującej dwa tematy: Środki zaskarżenia oraz zasady procesowe.

Zgłoszenia tematów proponowanych wystąpień wraz z abstraktem, liczącym do 1500 znaków, danymi osobowymi i adresem e-mail prosimy nadsyłać na adres: seminarium@tncp.pl w terminie do dnia 20 kwietnia br.

Informacje o pracach zakwalifikowanych na seminarium zostaną wysłane na adresy e-mailowe w terminie do dnia 1 maja br.

 

Zgłoszenia udziału biernego prosimy przesłać do dnia 10 maja br. na adres wpia.katedrakpc@gmail.com albo faxem na numer 32 359 20 61

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji na temat II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych znajdziecie Państwo na stronie Towarzystwa

 


 

        PŁATNOŚĆ  

 

Konferencja "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" (26 maja 2017 r.)

Opłatę konferencyjną w wysokości (cena z VAT) 100 zł

 

należy uiścić dopiero po potwierdzeniu przez organizatorów zgłoszenia udziału w konferencji

do dnia  20 maja 2017 r. na konto bankowe:

 

Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica",

ul. Bankowa 11b, pokój 21, 40-007 Katowice

ING Bank Śląski

30 1050 1214 1000 0007 0056 4511

Tytuł przelewu: Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia

 

II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych (25 maja 2017 r.)

Udział w Seminarium jest bezpłatny

  

Organizatorzy i Partnerzy


 

Organizatorzy

Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UŚ

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

Współpraca

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica

 Patron medialny

Wolters Kluwer

 

 Program


 

 W programie konferencji m.in.:

  •  Skarga o wznowienie postępowania - prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Karol Weitz , dr Tadeusz Zembrzuski, dr Piotr Rylski
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności  z prawem prawomocnego orzeczenia - SSN Teresa Bielska Sobkowicz

  • Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego - prof dr hab Krystian Markiewicz, prof. dr hab. Andrzej Torbus, prof dr hab. Łukasz Błaszczak

 

Program II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych do pobrania tutaj.

Program konferencji "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia do pobrania tutaj.

 Lokalizacja


 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 11b

40-007 Katowice

 


 

Konferencja "Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej"

W dniu 28 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej". Konferencja zorganizowana została przy współpracy Katedry Postępowania Cywilnego, Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Partnerem strategicznym konferencji została Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach. Uczestnikami konferencji byli zarówno praktycy jak i teoretycy prawa - przedstawiciele korporacji prawniczych, sędziowie, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz naukowcy. Tematyka konferencji skoncentrowana była wokół zagadnień związanych z podstawowymi aktami europejskiego prawa procesowego, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które zastąpiło poprzednie tzw. "Rozporządzenie Bruksela I". W roli prelegentów wystąpili (zgodnie z kolejnością wystąpień): Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ w Katowicach prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, SSO dr Katarzyna Sznajder-Peroń, SSN prof. dr hab. Karol Weitz, dr Agnieszka Okońska, prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. dr . hab. Jacek Górecki, prof UŚ dr hab. Wojciech Klyta. Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Program konferencji

 


Galeria zdjęć konferencji "Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej"

Konferencja naukowa pn. "Nadzór nad Komornikami Sądowymi i Organami Samorządu Komorniczego"

W dniu 28 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się  konferencja pn. "Nadzór nad Komornikami Sądowymi i Organami Samorządu Komorniczego".  Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Komorniczą, Izbę Komorniczą w Katowicach oraz Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ. Konferencja poświęcona została pamięci prof. zw. tyt. dr hab. Kazimierza Korzana.

Uczestników  konferencji przywitali: w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego – Kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach dr Rafał Łyszczek oraz Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego  prof. dr hab. Andrzej Torbus.

Podczas konferencji poruszono istotny i budzący kontrowersje temat nadzoru nad komornikami sądowymi i organami samorządu komorniczego. W roli prelegentów wystąpili (zgodnie z kolejnością wystąpień): Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSA Tomasz Ślęzak, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu Marek Jessa, Dyrektor Ośrodka Naukowo - Szkoleniowego przy KRK Marcin Borek, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach dr Rafał Łyszczek, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ w Katowicach dr hab. prof. UŚ. Andrzej Torbus,prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Piotr Rączka, dr hab. K. Markiewicz, SSO Jacek Włodarczyk, SSO Paweł Ptak, mgr Anna Czarna, dr Arkadiusz Cudak.

Galeria "Nadzór nad Komornikami Sądowymi i Organami Samorządu Komorniczego"


Konferencja naukowa pn. "Egzekucja świadczeń niepieniężnych - wybrane problemy"

16 września 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się  konferencja pn. „Egzekucja świadczeń niepieniężnych - wybrane problemy”.  Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez Katedrę Postępowania Cywilnego UŚ oraz Izbę Komorniczą w Katowicach.

Uczestników  konferencji przywitali: Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Dziekan WPiA UŚ prof. dr hab. Czesław Martysz, Przewodniczący Izby Komorniczej w Katowicach dr Rafał Łyszczek oraz Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego  dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus.

W roli prelegentów wystąpili: dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk, dr hab. Krystian Markiewicz, dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. Marcin Walasik, dr Ziemowit Bielak, mgr Justyna Ptak-Głogowska oraz mgr Anna Czarna.

W konferencji udział wzięło ponad 150 przedstawicieli samorządu zawodowego komorników oraz sędziów,  pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Śląskiego.

 


 

Galeria zdjęć "Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego", Katowice-Kocierz, 2013