Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

dr Ireneusz Wolwiak


 

e-mail: ireneusz.ww@gmail.com 

pokój: 30

dyżur w semestrze zimowym 2018/2019: wtorek 16:50 - 18:20

   

Publikacje


 

Artykuły:

  1. Współuczestnictwo procesowe w sprawach o opróżnienie lokalu, PS 2007 nr 11-12
  2. Doręczenie pism sądowych na podstawie art. 139 k.p.c. Glosa do wyroku SN z 4 sierpnia 2009 r., I UK 71/09, PPC 2010, nr. 1
  3. Czy dalszy pełnomocnik może uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa podstawowego?, PPC 2013, nr 4
  4. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zawarty w pozwie i jego skutki, Iustitia 2015, nr 1
  5. Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym, PPC, 2014 nr 2
  6. Niewskazanie adresu miejsca zamieszkania strony pozwanej jako brak formalny pozwu, Glosa do Uchwały SN z dnia 17 lipca 2014 r., III CZP 43/14, PPC 2015 nr 3

Książki

  1. Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus, Warszawa 2014
  2. Doręczenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2015

Niesamodzielne części wydawnictwa (rozdziały w pracy zbiorowej):

  1. Doręczenie bezpośrednie w Kodeksie postępowania cywilnego  [w:]   Reforma postępowania cywilnego  w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, pod. red. K. Markiewicz, Warszawa 2011

 

Temat pracy doktorskiej: Doręczenia w postępowaniu cywilnym