Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

mgr Anna Bicz


 

 

 e-mail: bicz.ania@gmail.com

pokój: 30

dyżur w semestrze zimowy 2018/2019: wtorek 13:00 - 14:30

 

Publikacje

Artykuły:

  • Dowód z opinii biegłego w postępowaniu rozpoznawczym a postępowanie mediacyjne wszczęte na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji, Kwartalnik ADR 2/2016

  • Kwalifikacje mediatorów w sprawach gospodarczych / Anna Bicz // w: Mediacja - nowa przestrzeń zarządzania konfliktem. Wyzwania, strategie, rozwiązania, Warszawa: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2014

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:

  • Experts opinion on the Principles of Maintaining Registers of Mediators / Anna Bicz // w: Mediation in Poland. Theory & practice, Wydawnictwo JAK, Kraków 2015

Sprawozdania:

  • Sprawozdanie z konferencji „(Nie)świadomość prawna Polaków” (Warszawa, 7.3.2016 r.), IUSTITUA 1/2016
  • Sprawozdanie ze szkolenia „Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód”, Katowice 14.2.2014 r., IUSTITIA 2/2014